Comunicat de Rebuig

Des de l’Ad’EC volem manifestar el nostre rebuig més enèrgic envers els abusos de poder que es puguin estar produint i s’hagin produït en tots els àmbits i espais vinculats a la nostra professió, així com en els de la resta de la societat. són conductes que ens...