Avís Legal 

1. Titularitat

La PÀGINA WEB és propietat de ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, en endavant ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, domiciliada a 08004 Barcelona (Espanya), Plaça Margarida Xirgu, 1. amb NIF G-61726220, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full ——–.

 

2. Objectiu

L’objectiu principal d’aquesta PÀGINA és d’informar sobre la Firma en general, els serveis, especialitats i la seva organització territorial, així com facilitar-vos informació que pugui ser d’utilitat.

La utilització de la present PÀGINA comporta l’acceptació plena de les Condicions recollides al present AVÍS LEGAL que siguin vigents en cada moment.

Les presents Condicions poden ser modificades lliurement per ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, motiu pel qual es recomana la seva lectura cada vegada que s’accedeixi a la PÀGINA.

Alguns serveis poden estar sotmesos a Condicions Particulars que hauran d’ésser acceptades abans d’iniciar-se la prestació del servei.

 

3. Condicions d’accés i servei

L’accés a la present PÀGINA és de caràcter gratuït, tret pel que fa al cost de la connexió mitjançant la xarxa de telecomunicacions facilitada pel seu proveïdor.

Determinats serveis estan reservats de forma exclusiva als nostres clients, als quals podran accedir-hi mitjançant les claus facilitades individualment.

Els serveis jurídics i fiscals no es presten ni s’ofereixen mitjançant la PÀGINA.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA podrà interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, de forma temporal o definitiva, l’accés a la PÀGINA WEB.

 

4. Condicions d’ús de la PÀGINA WEB

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la PÀGINA, de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL. L’Usuari respondrà davant ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA i davant de tercers, de qualsevol dany que causi com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

Així mateix i tret l’expressa autorització ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, l’Usuari s’obliga a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la PÀGINA.

No s’autoritzen enllaços des d’altres pàgines web.

 

5. Propietat Intel•lectual i Industrial

Tots els continguts de la PÀGINA, estan subjectes als drets de la Propietat Intel•lectual i Industrial sense que en cap cas puguin entendre’s cedits als Usuaris cap dels drets sobre els mateixos.

D’igual manera totes les marques, noms comercials i signes distintius estan subjectes als drets de Propietat Intel•lectual i Industrial sense que l’accés a la PÀGINA atribueixi als Usuaris cap dret sobre els mateixos.

 

6. Exclusió de responsabilitat

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA no es responsabilitza de l’exactitud, idoneïtat o actualitat de la informació de la PÀGINA. Els continguts de la PÀGINA en cap cas constitueixen la prestació d’un servei d’assessorament legal, fiscal o de cap classe, motiu pel qual aquesta informació és insuficient per a la presa de qualsevol decisió sense la consulta prèvia, personal i directa del professional que correspongui.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de la informació facilitada per la PÀGINA.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA no es responsabilitza de controlar virus o d’altres elements informàtics nocius. Correspon a l’Usuari disposar d’eines adequades per evitar-los, restant ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys que en el seu cas es puguin produir als Usuaris o a tercers per aquests motius.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA no es responsabilitza de les interrupcions, demores o errors en l’accés a la PÀGINA, per causes pròpies o de tercers.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA no es responsabilitza del contingut i serveis prestats per altres Pàgines Web, enllaçades a la present PÀGINA, a les que es pot accedir mitjançant aquesta.

 

7. Protecció de dades

Als efectes d’allò disposat en la normativa vigent a Espanya relativa a la protecció de dades de caràcter personal, ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA informa els Usuaris que les dades personals subministrades per ells seran recollides en un fitxer automatitzat creat ad hoc. Quan facilita les seves dades, l’Usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament d’informació per correu electrònic o mitjà equivalent.

Les dades personals dels Usuaris rebran tractament secret i confidencial per part de ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, qui adoptarà a tal efecte les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

L’Usuari consent expressament que aquestes dades puguin ser comunicades a un tercer per part de ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYAper al compliment de fins directament relacionats amb les seves funcions.

L’Usuari declara que les dades personals per ell subministrades són exactes i completes i es compromet a actualitzar-les a mesura que sigui necessari, de manera que en tot moment responguin amb veracitat a la seva situació actual.

ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA li informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a l’adreça de la clàusula 1.

 

8. Llei aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals presents es regiran per la llei espanyola.

Per a tota controvèrsia que es pogués derivar de la utilització de la PÀGINA o interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals, serà d’aplicació la legislació espanyola, tot essent els òrgans competents per a la resolució de qualsevol disputa els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, renunciant les partes a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en endavant ASSOCIACIÓ ESCENOGRAFS DE CATALUNYA, domiciliada a 08004 Barcelona (Espanya), Plaça Margarida Xirgu, 1. amb NIF G-61726220, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ——–