LABORAL

Posem a la vostra disposició un PDF que conté un Model de contracte  que us pot servir de referència. En el cas que ho vulgueu fer servir, podeu sol·licitar-ho a Word i només haureu d’afegir o modificar el que cregueu convenient.

MODEL DE CONTRACTE

DRETS D’AUTOR

RECURSOS